BSCI

Social ansvarlig handlen og produktion

De fleste forbrugere vil gerne handle ansvarligt, men som forbruger er det umuligt på egen hånd at gennemskue, hvilke produkter der fx. er produceret på en ansvarlig måde. Vi har altid set det som vores ansvar, at sikre at de varer vi tilbyder, er produceret under social ansvarlige forhold. 

Vi har fået produceret varer i Kina i over 30 år. Vi ved derfor rigtig meget om de problemstillinger, der er i forbindelse med produktion i et udviklingsland. Det er vigtigt for os ikke bare at stille krav til fabrikkerne, men også være en del af løsningen. Vi har været en del af den udvikling, der er sket i Kina over de sidste årtier, i forhold til forbedringerne af de sociale forhold på fabrikkerne. Derfor ved vi på første hånd, at forandring er en proces der tager lang tid og kræver at vi alle tager et ansvar. Vi valgte derfor for år tilbage at blive en del af Amfori BSCI.

Amfori BSCI – Business Social Compliance Initiative (BSCI) er en international sammenslutning der arbejder på at fremme handel og sociale forbedringer i leverandørkæden i udviklingslandene. Som medlem af BSCI tilslutter vi os en fælles Code of Conduct – det vil sige et fælles regelsæt med en række specifikke krav til forholdene på de fabrikker, hvor vores varer bliver produceret. Gennem løbende auditeringer og efterfølgende dialog forsøger vi, at hjælpe og støtte vores leverandører til at blive bedre og have mere fokus på social ansvarlighed

Amfori BSCI Code of Conduct rummer 11 principper for etisk og social ansvarlig forretningsførelse. Blandt andet forbydes børnearbejde, tvangsarbejde, korruption og diskrimination, mens der stilles krav om sikre arbejdsforhold, rimelig arbejdstid, og at medarbejderne har ret til at organisere sig i fagforeninger. Desuden stilles der krav til beskyttelse af miljøet.

Læs BSCI & code of conduct HER

Certificeringer & Mærkninger

Ud over at vi arbejder med at producere under social ansvarlige forhold, arbejder vi også kontinuerligt på, at selve produkterne lever op til alle de gældende krav og standarder. Mange af vores produkter opretholder forskellige certificeringer og mærkninger alt efter deres beskaffenhed. Det er med til at garantere, at de lever op til strenge krav inden for f.eks. allergi, miljø og bæredygtighed.

Læs mere om vores forskellige certificeringer HER